Utbildningsföretaget Miroi som levererat delar av Vuxenutbildningen i Varbergs utbud har gått i konkurs, företaget har främst levererat kurser inom allmänna ämnen via distansundervisning.

Verksamheten drivs för stunden vidare av konkursförvaltare och Vuxenutbildningen i Varbergs kommun tittar just nu på hur vi bäst ska lösa situationen för de elever som berörs. I och med rådande situation har även all antagning till utbud som levereras av Mirioi stoppats, i väntan på ytterligare information.

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
Svenska för invandrare (sfi:  0340-69 70 78

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta