Glädjande siffror! Under 2017 utbildade Movant 78 elever inom bygg och anläggning samt industri och fordonsteknik. Av dessa har över 80 procent, 78 elever av 63, gått direkt ut i arbete eller valt att gå vidare till högre utbildning.

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
Svenska för invandrare (sfi:  0340-69 70 78

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta