Följande ansökningstider kommer att gälla för våren 2016.

Utbildningsstart 18 januari
Ansökan öppnar den 16 november och sista ansökningsdag är den 6 december.

Utbildningsstart 18 april
Ansökan öppnar den 15 februari och sista ansökningsdag är den 6 mars.

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
Svenska för invandrare (sfi:  0340-69 70 78

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta