Lärvux, särskild utbildning för vuxna, vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du är välkommen att studera på Lärvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Lärvux erbjuder utbildningar på grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå samt gymnasial nivå (motsvarar gymnasiesärskolans nationella program).

Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i grundsärskolan och i gymnasiesärskolan.

För att få studera på Lärvux så ska du göra en ansökan. Denna ansökan gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledare genom att ni träffas i ett personligt möte. Vid frågor som rör Lärvux, särskild utbildning för vuxna, är ni välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledare eller rektor.

Rektor Kristina Bäckman
073-384 59 84
kristina.backman@varberg.se

Studie- och yrkesvägledare
Therése Johansson
therese.johansson1@varberg.se