Vuxenutbildningen i Varbergs utbildningskatalog skickas ut som samhällsinformation till alla hushåll i Varbergs kommun varje vår.

Kontakta oss på vuxenutbildningen@varberg.se om du vill att vi skickar en katalog till dig.

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
Svenska för invandrare (sfi:  0340-69 70 78

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta