Den som deltar i vuxenutbildning kan söka studiemedel från CSN. Studiemedel utgörs av en del som är bidrag och en del som är lån.

Din situation i övrigt (bland annat om du arbetar vid sidan av studierna och i så fall hur mycket) avgör hur mycket studiemedel du kan få och du kan själv välja om du bara vill ansöka om bidrag eller både bidrag och lån. På www.csn.se hittar du ytterligare information om studiemedel.

 

Lathund för ansökan om studiemedel från CSN

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
Svenska för invandrare (sfi:  0340-69 70 78

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta