Om du kommer från en annan kommun än Varbergs kommun ska du vända dig till din hemkommun.

Prövningsansökan görs endast via webbansökan. Kvitto på inbetald prövningsavgift (i de fall den ska erläggas) samt skolbetyg ska bifogas i ansökan. Om din ansökan inte är fullständig så handläggs den inte. 

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs, men för den som tidigare läst en kurs men inte fått godkänt (betyget IG/F) är prövningen kostnadsfri.

Inbetalning sker till:

  • Plusgironummer: 10247-5
  • Betalningsmottagare : Varbergs Kommun 
  • Avsändare: Namn, personnummer 
  • Skriv i rutan övriga meddelanden: Prövning, Vuxenutbildningen i Varberg 9142-30100-47210-8341.

Prövningar sker i huvudsak på distans. Vuxenutbildningen i Varbergs prövningar genomförs till största del av NTI-skolan.
Kontaktuppgifter finns här.

För konkreta frågor om själva innehållet i prövningen, se ämnes- och kursplaner hos skolverket. 

Datum för prövning våren 2021:

  • Start 22/2 (Webbansökan stänger 28/1)
  • Start 29/3 (Webbansökan stänger 4/3)
  • Start 3/5 (Webbanökan stänger 8/4)

8/4 är sista dag för webbansökan till prövning för de kurser vars betyg ska registreras till betygskomplettering för högskoleansökan.


Validering

Har du kunskaper som kanske inte formellt dokumenterats genom skolgång utan inhämtats via ditt yrke? Då har du möjlighet att få din kunskap kartlagd och bedömd genom det som kallas validering. Validering innebär att din kompetens och dina kunskaper bedöms och värderas (och erkänns) och kan leda fram till intyg eller betyg som bevis på vad du kan. Att validera dina tidigare erfarenheter och kunskaper kan göra att din utbildning förkortas. För att få betyg på validerade kunskaper krävs prövning.

Kontakt

E-post
vuxenutbildningen@varberg.se

Telefon
Administration: 0340-69 74 03
Rektor: 0340-69 74 50
Biträdande rektor: 0340-69 70 72 
Vägledning: 0340-69 70 71
SFI: 0340-69 70 78 

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta